Machine Tool Technology Google Classroom Pages

 • Teacher Class Section Code
  Gilbert Rocha Related 9122-2 jvkl5q4
  Gilbert Rocha Related 9123-1 rtl3hm5
  Gilbert Rocha Related 9123-2 dy4ry7r
  Gilbert Rocha Related 9124-1 o63bscx
  Gilbert Rocha Related - A1 9122-1 cvnwif7
  Gilbert Rocha Related - A2 9122-1 ztbqimk
  Gilbert Rocha Related - B1 9122-2 qtuzqpi
  Gilbert Rocha Related - B2 9122-2 dzgyz2w
  Kurt Chouinard Grade 12 - A1 8124-01 lvgyuqo
  Kurt Chouinard Grade 12 - A2 8124-01 2nwpal5
  Kurt Chouinard Grade 12 - B1 8124-02 eu4vo63
  Kurt Chouinard Grade 12 - B2 8124-02 xx3mpzp
  Michael Valerio Grade 11 - A1 8123-01 cknpl32
  Michael Valerio Grade 11 - A2 8123-01 efgh3ik
  Michael Valerio Grade 11 - B1 8123-02 6hqj2pu
  Michael Valerio Grade 11 - B2 8123-02 tpjvgjy
  Steven Desmarais Grade 10 - A1 8122-01 5lzuwdt
  Steven Desmarais Grade 10 - A2 8122-01 3st5z4i
  Steven Desmarais Grade 10 - B1 8122-02 f4jngim
  Steven Desmarais Grade 10 - B2 8122-02 hbtrhvi